Boligforeningen

 

 Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

 Biler

Parkering af biler, må kun finde sted på de dertil afmærkede P-pladser.

Tilladelse til parkering på afdelingens område opnås ved henvendelse på afdelingskontoret I kontortiden, P-kontrol udføres af Q-park.

Parkering må ikke finde sted på tilkørselsvejene til Stærevej 40 – 72  eller 30 – 38. (disse er brand og redningsveje).

  Kørsel på afdelingens område skal ske med passende lav hastighed, således at dette ikke generer beboerne, pas på legende børn.

  Kørsel på afdelingens område, i forbindelse med reparation af motorkøretøjer, må ikke finde sted.

  Motorkøretøjer, må i henhold til færdselsloven, ikke gå i tomgang i mere end et minut. Dette gælder også på afdelingens område.

  Lastbiler, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på afdelingens område. ( Se Bekendtgørelse om parkering i København )

  Disse fjernes uden ansvar, og for ejers regning

  Gæsteparkering henvises til pladserne langs hegnet ved højhusene 30 - 34 ,(her er tidsbegrænset pakering), eller til Stærevej.

  På afdelingens område er parkering af køretøjer på over 5 meter’s længde ikke tilladt.