Boligforeningen  

 

 Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

Tilflytter


  Ved overtagelsen af Deres nye bolig, bedes De venligst iagttage følgende:

  Der er ikke adgang for tilflytter ved vurderingen efter fraflytter, men De kan kontakte varmemesteren for nærmere aftale om at bese boligen umiddelbart efter, samt at få svar på de spørgsmål De eventuelt måtte have.

  Såfremt der ved vurderingen bliver konstateret, at der skal opsættes nyt tapet, kan tapet udtages hos den leverandør de har fået anvist

  Tapet skal udtages snarest og senest 8 hverdage før overtagelsesdagen, da der ellers opsættes standardtapet.

  Det valgte tapet vil kun blive opsat i de rum, hvor det nuværende tapet ikke er godkendt ved vurderingen.

  Ønsker De en dyrere tapet end standart, må De selv betale denne merpris.

  Ved opsætning af tapet, der skal stødes (f.eks. savsmuld-,relief-,silke-,vinyltapeter o.l.) skal merudgiften betales af Dem.
  ______________________________________________________________________________

  De bedes omgående på overtagelsesdatoen foretage aflæsning af EL, samt tilmelde til Deres leverandør.
  ______________________________________________________________________________

  NØGLERNE til boligen udleveres til Dem af afdelingens varmemester på overtagelsesdatoen. Der er ikke adgang til boligen før. De bedes derfor i god tid, kontakte varmemesteren for aftale herom. Husk at De skal medbringe Deres kopi af boligoverenskomsten ved nøgleudlevering

   Når de flyttet ind, er det ikke tilladt i højhusene 30 - 36, at benytte begge elevatorer samtidig til møbeltransport