Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

 Varmemålere

  Når man har elektroniske varmemålere, får man let den opfattelse, at man bare skal aflæse varmemålerenes tal og derefter gange dette tal med prisen.

  Men NEJ! -så let er det ikke !

  Varmemåleren er en fordellingsmåler dvs. den fordeler blot den "samlede" varmeudgift for ejendommen til hver enkelt lejlighed.

  Derfor kan pris pr. aflæst tal ikke udregnes, førend året er omme og den samlede varmeudgift kendes.

Men nu skal i bare høre:

  Den faste afgift kan gå til drift af fjernvarmeværket, jordledninger, reparationer m.m.. Den variable afgift kan gå til brændselsforbrug.

  Den faste afgift er FAST og ændres ikke fordi vi sparer - vi må og kan altså kun måle og spare på den variable afgift.

  Den faste afgift fordeles på m2.

  Vi laver et regneeksempel.

  Den samlede fjernvarmepris sættes til. kr.  100,00

  Minus den faste afgift på 60%              kr.    60,00

  Centralvarmeforbrug  =                        kr     40,00

  Det vi altså sige, at i beboernes samlede betaling til fjernvarmeværket, er vi selv kun i stand til ved hjælp af varmemålerne at fordele 40 kr. - eller 40%

  Tja, så kan det vel ikke gå helt galt med økonomien selv om vi bruger lidt varme

  Resten 60% fordeles efter m2 boligarial.

  Men der er mer endnu!

  Vi skal jo passe på, at dem der bor i gavllejlighederne og andre udsatte steder, ikke betaler for meget i forhold til dem der bor i midten af bygningen. !!!. Dette gøres ved, at der, når året er omme, korrigeres i varmeregnskabet for "udsat beliggenhed".

  Men vi er ikke færdige!

  Vores radiatorer i boligen er jo ikke lige store og højhusene har et etstrengs anlæg medems lavhusene hat et tostrengs anlæg, dette må der også korrigeres for. Det betyder, at de tal, der aflæses på varmemåleren, skal ganges med en ukendt faktor !!!. Dette sker imidlertid, når året er omme og årsregnskabet skal udføres.

  Nå, så fik vi varmeregnskabet på plads. Det var jo let nok !

  Men hvad så ?

  Millimeter - retfærdighed er ikke mulig at opnå med varmemålere, men alt gøres for at fordeling af varme og varmt vand, sker på et så retfærdigt grundlag som overhovedet muligt, og vi håber, at denne lille  vejledning har hjulpet på de mange spekulationer, så du igen kan sove trygt, og med den varme du ønsker.