Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

 Motorcykler

    For motorcykler gælder samme regler som for biler.

    Vedrørende parkering, kan dette ske enten på den almindlige P-plads, eller på de P-pladser der er indrettet for knallerter.

    P-tilladelse er ikke nødvendigt.

    Parkering af motorcykler må ikke finde sted på fortovet