Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

PARKERING

  Parkerings-kontrol udføres i afdelingen af Q-Park.

  Beboere i afdelingen kan få oprettet P-tilladelse på afdelingskontoret i dennes kontortid

  Det er ikke tilladt at parkere i de opmærkede P-båse uden P-tilladelse.

  Uden P-tilladelse, kan parkering finde sted på Stærevej eller langs hegnet til nabobebyggelsen. (v/30 - 36)

  Langs hegnet mod nabogrunden er der tidsbegrænset parkering, husk at sætte P-Skive, skilte er opsat.

  Biler over 3500 kg. og biler der er over 5 meter lange, må ikke parkeres på afdelingens område.


  Betingelse for P-tilladelse

  Kun beboere i afdelingen, kan få P-tilladelse til biler under 3500 kg.og som ikke er over 5 meter lange der er registreret på en bopæls-adr i afdelingen

  For husstande i lavhusene, kan der kun oprettes en P-tilladelse pr. hustand til parkering ved lavhusene Stærevej 40 - 72
  P-tilladelse til bil 2 eller efterfølgende biler gælder til parkering ved højhusene Stærevej 30 36.

  Beboere der benytter delebiler, lånebiler, firmabiler under 3500 kg. som er registreret som bruger, kan få oprettet P-tilladelse til parkering ved højhusene Stærevej 30 36

  P-tilladelse oprettes på afdelingskontoret mod forevisning af registreringsattest, samt dukomentation for på at man er beboer I afdelingen. Alternativ kan disse udprintes fra skat's hjemmeside.

  Gæste P-tilladelse kan udstedes 5 gange pr. år pr. hustand af max 14 dage pr. gang.
  Gæste tilladelse gælder kun til
  parkering foran højhusene 30 - 36.

  Ansøgning om P-Tilladelse kan udfyldes før udprint og underskrift.