Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

 Radio antenne

    Tilslutning til fællesantenneanlæg må kun foretages med originale kabler ( kabler kan købes på afdelingskontoret ).

    Hvis der benyttes uorginale kabler, og De dermed ødelægger signalet for de øvrige beboere, vil reparationsudgiften påhvile Dem.

    Opsætning af udvendig antenne må ikke finde sted