Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

 Toilet

    For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet.

    Bleer, vat, avispapir, kattegrus og lignende ting, må aldrig kastes i toilettet.

    Vedligeholdelse af toilettet påhviler beboeren.

    Cisterner der løber, repareres af afdelingen når dette meldes til varmemesterkontoret. Reparationen sker for afdelingens regning.