Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

TV-antenne

    Tilslutning til fællesantenneanlægget, må kun foretages med originale kabler ( kan købes på afdelingskontoret ).

    Hvis de benytter uorginale kabler, og dermed ødelægger signalet for de øvrige beboere, vil reparationsudgiften påhvile Dem.

    Udvendige antenner, parabolantenner m.v., må ikke opsættes, ej heller på altanen.