Afd. 49.  Stærevej 30 - 74

 

Indledning

    En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at vi opstiller visse Minimums regler for at skabe et godt socialt klima i bebyggelsen. Vi beder jer huske at disse regler er fastsat for at beskytte jer, jeres naboer og bebyggelsen.

    Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

    Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe en god ro og orden for beboerne, holde ejendommen og udearealerne i pæn stand og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn, samt foregå med et godt eksempel. Husk at I selv gennem huslejen, skal betale for istandsættelsen, også af det der ødelægges. Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

    Husk ! Hvis du, din familie eller dine gæster overtræder husordenen, kan det i gentagelsestilfælde medføre at din lejeaftale tages op til vurdering.

    Afdelingens husorden er sidst redigeret og godkendt på afdelingens ordinære medlemsmøde d. 16/5. 2017

 Velkommen (PDF)     Husorden (PDF)